Cookie Policy

Beste gebruiker,
in overeenstemming met de verplichtingen die zijn vastgelegd in de Europese privacyverordening EU/2016/679 (AVG), informeren wij u hierbij dat Bassano Selle SRL, met hoofdkantoor in Via Castellana 36, ​​​​CAP 31039, Stad Riese Pio X, Provincie TV, PEC sellebassano@pec .it, btw-nummer 02143650261, belastingcode 02143650261, geregistreerd in het TV Company Register, TV REA-nummer 191110, als Data Controller en Website Manager, bereikbaar op het adres https://www.bazam.store, neemt een reeks technologieën (bijv.: cookies, pixels, webbakens en gifs …), die het verzamelen van informatie en persoonlijke gegevens mogelijk maken die nodig zijn om haar producten en diensten te leveren en die nuttig zijn om uw online ervaring te verbeteren.

Uw persoonsgegevens kunnen met name worden verzameld en verwerkt door het gebruik van “cookies” of kleine tekstbestanden, die op uw computer (of mobiel apparaat) kunnen worden geïnstalleerd en opgeslagen om de functionaliteit van de website te verbeteren. .

Het gebruik van voornoemde technologieën zal in ieder geval altijd gebeuren in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving; gebaseerd op de principes van correctheid, rechtmatigheid en transparantie en uitgevoerd in overeenstemming met de principes van pertinentie, volledigheid en non-excess. De gegevens worden verzameld en geregistreerd voor de enige doeleinden vermeld in punt 1) en worden voor deze doeleinden bewaard voor een periode van maximaal 2 jaar vanaf hun verzameling.

Daarom informeren wij u, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 13) van de Europese privacyverordening EU/2016/679 (AVG), dat de door u verstrekte gegevens voor de volgende doeleinden zullen worden verwerkt:

 1. Tijdens de navigatie en het gebruik van de website kunnen de volgende soorten cookies worden gebruikt:
 • “Essentiële cookies”: technische cookies, die nodig zijn om u te laten navigeren en/of alle functies van de website te gebruiken; zonder deze cookies zijn we in feite niet in staat om u bepaalde diensten of functies aan te bieden die de navigatie en het gebruik steeds gemakkelijker zouden kunnen maken.
 • “Performance Cookies of Analytics Cookies”: technische cookies, die informatie verzamelen over het gebruik van de Website, om ons in staat te stellen de werking ervan te verbeteren (bv. de meest bezochte pagina’s…).
 • “Functionaliteitscookies”: technische cookies, waarmee u de door u gemaakte keuzes en/of producten/diensten die u hebt aangevraagd of gekocht kunt onthouden; deze cookies stellen ons in staat om steeds geavanceerdere en gepersonaliseerde diensten te ontwerpen en aan te bieden (bijv.: personalisatie van een bepaalde pagina…).
 • “Targeting- of advertentiecookies”: al die cookies die onze serviceproviders kunnen gebruiken om advertenties te publiceren en advertenties te beheren waarvan zij denken dat ze voor u interessant kunnen zijn. Deze cookies kunnen worden gebruikt om de bezochte inhoud te onthouden of om informatie te delen met andere onderwerpen (bijv.: adverteerders…). Voor meer informatie over de gebruikte cookies en hoe u ze kunt uitschakelen, gaat u naar de volgende website http://www.youronlinechoices.com/it of http://www.allaboutcookies.org.

Verder informeren wij u dat voor de installatie en het gebruik van “Targeting- of advertentiecookies” uw voorafgaande en geïnformeerde toestemming nodig is. Om deze reden krijgt u, in het geval van het gebruik van “targeting- of advertentiecookies”, wanneer u de website bezoekt, een eerste “beknopte” informatie te zien waarin wordt uitgelegd welke “derdepartij”-cookies kunnen worden gebruikt en welke doorgaan met browsen door een deel van de website te bezoeken of een element daarvan te selecteren (bijvoorbeeld een afbeelding of een link) impliceert het verlenen van toestemming voor het gebruik van deze cookies. In deze korte informatie vindt u bovendien een link naar deze informatie die gedetailleerde informatie geeft over het gebruik van cookies en hoe u toestemming voor installatie kunt weigeren of om te kiezen welke specifieke cookies u wilt autoriseren.

 1. De verwerking van persoonsgegevens die via de bovengenoemde cookies worden verzameld, zal op een gedeeltelijk geautomatiseerde manier plaatsvinden. In het geval van het gebruik van cookies in geautomatiseerde besluitvormingsprocessen, informeren wij u dat u het recht hebt om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerde beslissing en dat u daarom op elk moment menselijke tussenkomst van de gegevensbeheerder kunt vragen en verkrijgen. , hun mening uiten en de uiteindelijke beslissing aanvechten. De behandeling kan bestaan ​​uit de volgende ingrepen:
 • Verzamelen, vastleggen, ordenen en bewaren;
 • Overleg en gebruik;
 • Interconnectie.

De behandeling zal worden uitgevoerd zowel met behulp van papieren dragers als met behulp van elektronische, IT- en telematicatools die geschikt zijn om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens te garanderen in overeenstemming met de bepalingen van art. 32) van de Europese privacyverordening EU/2016/679 (AVG).

Bij het uitvoeren van de verwerkingen zullen echter steeds alle technische, IT-, organisatorische, logistieke en procedurele beveiligingsmaatregelen worden genomen, zodat het wettelijk vereiste minimumniveau van gegevensbescherming wordt gewaarborgd. De hierboven vermelde methodologieën die voor de behandeling worden toegepast, garanderen alleen toegang tot de gegevens voor de onderwerpen vermeld in punt 4).

 1. Het verstrekken en verwerken van gegevens verzameld met Essentiële Cookies, Prestatiecookies of Analytische Cookies en Functionaliteitscookies is optioneel, maar noodzakelijk voor een correcte configuratie, beheer en gebruik van de Website. Elke weigering, zij het legitiem, om deze cookies te accepteren, kan een normale navigatie en/of een correct gebruik van onlinediensten onmogelijk maken.

Het verstrekken en verwerken van gegevens die zijn verzameld met de “Targeting- of advertentiecookies” is echter optioneel en vereist uw voorafgaande toestemming.

 1. De onderwerpen of categorieën van onderwerpen die kennis kunnen nemen van de gegevens of aan wie de via cookies verzamelde persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld, zijn de volgende:
 • Wettelijke vertegenwoordiger van de verwerkingsverantwoordelijke;
 • Gegevensverwerkers;
 • Klantenservice;
 • Marketing.

Persoonsgegevens kunnen ook openbaar worden gemaakt, maar alleen in geaggregeerde, anonieme vorm en voor statistische doeleinden.

 1. Persoonsgegevens kunnen ook worden meegedeeld aan overheidsinstanties, politiediensten of andere publieke en private subjecten, maar uitsluitend om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, voorschriften of gemeenschapswetgeving. De gegevens in kwestie zullen niet worden meegedeeld aan andere personen dan die voorzien in deze informatie en de gegevens die geschikt zijn om de gezondheidstoestand van de belanghebbende te onthullen, zullen in geen geval worden bekendgemaakt.
 2. Voor het beheer van de Website kunnen ook “Third Party Targeting of Advertising Cookies” worden gebruikt. Daarom kunnen adverteerders en andere subjecten deze cookies gebruiken om informatie te verzamelen over de activiteiten die online worden uitgevoerd en/of over de weergegeven advertenties en/of waarmee online interactie is geweest. Deze informatie kan door deze personen worden gebruikt om gerichte advertenties aan te bieden op basis van de getoonde interesses tijdens het surfen op het web of om de effectiviteit van online advertenties te meten.

Aangezien deze cookies rechtstreeks door derden worden geïnstalleerd en beheerd en dat hun gebruikswijze in de loop van de tijd kan veranderen zonder voorafgaande mededeling aan ons, is het voor ons niet mogelijk om de juistheid en rechtmatigheid van hun gebruik te verifiëren. Om deze reden worden hieronder de links weergegeven naar de pagina’s van de websites van derden waarnaar wordt verwezen voor het beheer van de respectieve cookies:

 1. U kunt op elk moment weigeren om cookies te accepteren door simpelweg de instellingen in uw browser te selecteren waarmee u cookies kunt weigeren. Informatie over de te volgen procedures om cookies uit te schakelen, vindt u op de website van uw browserleverancier of via de “help”-tools die beschikbaar zijn in de handleiding van uw browser. Voor de eenvoud hebben we de links van de belangrijkste browserleveranciers op de markt bijgevoegd:

In ieder geval kunt u cookies altijd op elk moment van de harde schijf van uw computer verwijderen. Onthoud dat als cookies zijn uitgeschakeld, mogelijk niet alle functies van de [ ] Website beschikbaar zijn.

 1. De verwerkte gegevens kunnen worden verwerkt en doorgegeven, voor de doeleinden vermeld in punt 1) en volgens de methodes bedoeld in punt 2), ook aan subjecten bedoeld in punt 4) die gevestigd zijn in landen die behoren tot de Europese Unie en/of naar buiten de Europese Unie op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.
 2. U kunt in ieder geval te allen tijde bij de Wettelijke Vertegenwoordiger van de Verwerkingsverantwoordelijke een kopie opvragen van uw persoonsgegevens, informatie over het type cookies dat wordt gebruikt, de locatie waar uw persoonsgegevens worden verwerkt en een bijgewerkte lijst met de identificatiegegevens van alle gegevensverwerkers en systeembeheerders die bevoegd zijn om uw gegevens te verwerken.

U kunt te allen tijde vrijelijk de gegeven toestemming intrekken, zonder enige kosten en zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de tot op dat moment uitgevoerde behandelingen, en de volgende rechten van de belanghebbende partij jegens de Verantwoordelijke uitoefenen zoals bepaald door de Europese privacywetgeving: Verordening EU / 2016/679, zoals gewijzigd bij wetsbesluit n. 101/2018:

 • Toegang
 • Correctie
 • Annulering
 • Oppositie

Bassano Selle SRL